Είναι εύκολο να διατηρήσετε την εξωλέμβια μηχανή σας σε καλή κατάσταση, ακόμα κι αν δεν είστε μηχανικός. Η προληπτική συντήρηση κινητήρα σκαφών διευκολύνει την ασφαλή χρήση του σκάφους σας  και μπορεί να διατηρήσει τον κινητήρα σας αξιόπιστο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μην αφήσετε ένα θέμα κινητήρα να καταστρέψει την ημέρα της διασκέδασης σας. Ακολουθώντας ορισμένες βασικές συνήθειες συντήρησης, μπορείτε να αποφύγετε τα πιο συνηθισμένα προβλήματα στο κινητήρα της εξωλέμβιας μηχανής θαλάσσης. Όταν ένας κινητήρας θαλάσσης έχει πρόβλημα, συνήθως σχετίζεται είτε με καύσιμο είτε με την μπαταρία.

Όπως θα διαβάσετε στο εγχειρίδιο του εκάστοτε κατασκευαστή, η τακτική συντήρησης που πραγματοποιείται τα σωστά χρονικά διαστήματα βοηθά να διασφαλίσετε ότι η Honda Marine ή η Mercury ή η Yamaha εξωλέμβια μηχανή θαλάσσης σας θα συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Εάν χρησιμοποιείτε τον εξωλέμβιο κινητήρα σας σε απαιτητικές ή εμπορικές συνθήκες, μπορεί να χρειάζεται συχνότερη συντήρηση. Ο αντιπρόσωπός σας μπορεί να σας πει περισσότερα για αυτό.

Ακολουθήστε αυτά τα βασικά βήματα για τη συντήρηση του κινητήρα της εξωλέμβιας μηχανής του σκάφους σας.


Πριν από κάθε χρήση της εξωλέμβιας μηχανής σας :

  1. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα
  2. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος κλήσης είναι ασφαλής
  3. Ελέγξτε τα ανόδεια
  4. Ελέγξτε τις γραμμές καυσίμου
  5. Ελέγξτε το διακόπτη διακοπής έκτακτης ανάγκης
  6. Ελέγξτε τη στεγανότητα του καλωδίου μπαταρίας και της σύνδεσης
  7. Ελέγξτε τον κινητήρα για διαρροές λαδιού
  8. Ελέγξτε κάθε λειτουργικό τμήμα
  9. Ελέγξτε την ικανότητα εκκίνησης του κινητήρα, ο κινητήρας ακούγεται φυσιολογικός, ελέγξτε την οπή νερού ψύξης

Μετά από κάθε ταξίδι


Ένα από τα βασικά βήματα service της εξωλέμβιας μηχανής σας είναι να ξεπλύνετε τον κινητήρα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τις περιπέτειες στο θαλασσινό νερό, αλλά και για το γλυκό νερό. Εκκινήστε τον κινητήρα της εξωλέμβιας μηχανής σας και αφήστε την αντλία νερού να κάνει τα υπόλοιπα. Ενώ ξεπλένετε τον κινητήρα της εξωλέμβιας μηχανής, πρέπει να ελέγξετε την αντλία νερού για να βεβαιωθείτε ότι έχει καλή ροή νερού. Βάλτε προσεκτικά το δάχτυλό σας στη ροή του νερού, το νερό πρέπει να είναι δροσερό.
Εάν η έξοδος του νερού δεν είναι ισχυρή, ενδέχεται να έχουν κολλήσει κάποια συντρίμμια στο σωλήνα εκροής. Σβήστε αμέσως τον κινητήρα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και κατά συνέπεια τη ζημιά. Εισαγάγετε ένα μικρό κομμάτι σύρματος στο σωλήνα ροής και δουλέψτε το μπρος-πίσω. Εκκινήστε ξανά τον κινητήρα και ελέγξτε την έξοδο. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, μπορεί να χρειαστείτε μια νέα αντλία νερού. Μόλις ολοκληρώσετε το ξέπλυμα φροντίστε να σβήσετε το κλειδί και, εάν έχετε διακόπτη μπαταρίας, απενεργοποιήστε τον. Βγάλτε τον κινητήρα της εξωλέμβιας μηχανής εκτός λειτουργίας και ελέγξτε για διαρροές καυσίμου ή νερού. Εάν εντοπίσετε διαρροές, συμβουλευτείτε τον μηχανικό σας. Σκουπίστε τα πάντα και ψεκάστε με αντιδιαβρωτικό. Φροντίστε να λιπαίνετε όλα τα κινούμενα μέρη, όπως η αλλαγή, τα καλώδια πεταλούδας, κλπ. Αντικαταστήστε το κάλυμμα και σκουπίστε το. Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο καύσιμο. Στο τέλος της σεζόν, η συντήρηση του κινητήρα της εξωλέμβιας μηχανής του σκάφους σας, πρέπει να περιλαμβάνει την αποστράγγιση των δεξαμενών σας και τη μεταφορά του καυσίμου στην αρμόδια αρχή ανακύκλωσης.

Οι κινητήρες πρέπει να επισκευάζονται από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Honda Marine, της Mercury είτε της Yamaha το συντομότερο δυνατό μετά την παρουσίαση κάποιου τεχνικού θέματος ώστε να αντιμετωπιστεί γρήγορα.
Αν κάθε αρχή της νέας σεζόν έρχεστε αντιμέτωποι με το να διευθετήσετε τα ενοχλητικά προβλήματα του κινητήρα της εξωλέμβιας μηχανής του σκάφους σας, τότε θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κέντρο Θαλάσσης προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία Winterisation και reissioning, η οποία βοηθά να διασφαλιστεί ότι ο κινητήρας σας λειτουργεί όταν τον χρειάζεστε, καταργώντας τον ενοχλητικό χρόνο εκτός λειτουργίας στην αρχή μιας νέας σεζόν.
Αν επιθυμείτε να έχετε ένα απροβλημάτιστο καλοκαίρι, πρέπει να γνωρίζετε ότι η περίοδος της άνοιξης θεωρείται ως η εποχή συντήρησης των εξωλέμβιων μηχανών σας
Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Service των εξωλέμβιων μηχανών θαλάσσης, του σκάφους σας είτε πρόκειται για φουσκωτό είτε για πολυεστερικό σκάφος, επικοινωνήστε μαζί μας.

              Service  Εξωλέμβιων Μηχανών                                                                      Εξωλέμβιες Μηχανές