kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

MASTER 530 C

master530c1
Hits: 3790

TEMPEST 530 RD

tempest530rd1
Hits: 837

TEMPEST 500 RS

tempest530rs1
Hits: 4113

TEMPEST 500

tempest5002
Hits: 4265

TEMPEST 450RS

tempest450rs1
Hits: 4045

TEMPEST 450RG

tempest450rg4
Hits: 911

ALEXANDER 480RS

alexander480rs
Hits: 3730

ALEXANDER 480RD

alexander480rd1
Hits: 3648

ALEXANDER 460

alexander4601
Hits: 3784

ALEXANDER 440

alexander4401
Hits: 838

MASTER 470

master470a
Hits: 3451

MASTER 440

master440b
Hits: 3387