kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

MASTER 530 C

master530c1
Hits: 3676

TEMPEST 530 RD

tempest530rd1
Hits: 724

TEMPEST 500 RS

tempest530rs1
Hits: 3991

TEMPEST 500

tempest5002
Hits: 4150

TEMPEST 450RS

tempest450rs1
Hits: 3908

TEMPEST 450RG

tempest450rg4
Hits: 769

ALEXANDER 480RS

alexander480rs
Hits: 3608

ALEXANDER 480RD

alexander480rd1
Hits: 3531

ALEXANDER 460

alexander4601
Hits: 3659

ALEXANDER 440

alexander4401
Hits: 718

MASTER 470

master470a
Hits: 3323

MASTER 440

master440b
Hits: 3265