kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

HEAVY DUTY 315XS

heavy415
Hits: 3178

HEAVU DUTY 365 XS

heavy365
Hits: 3349

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 2020

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 3233

SPORT 365 XS

SPORT365
Hits: 3231

SPORT 320 ENDURO

SPORT320
Hits: 3202

SPORT 290 ENDURO

SPORT290
Hits: 3025

SPORT 250 ENDURO

SPORT250
Hits: 3039

AIR DECK DELUXE 320

AIR320
Hits: 3163

AIR DECK DELUXE 290

air290
Hits: 3029

AIR DECK DELUXE 250

air250
Hits: 3095

AIR DECK DELUXE 220

AIR220
Hits: 3033

ULTRA LIGHT 250

ultra250
Hits: 3061

ULTRA LIGHT 220

ultra220
Hits: 3035

DINGHY 240

DINGHY240
Hits: 3290

DINGHY 200

DINGHY200
Hits: 3086