kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

HEAVY DUTY 315XS

heavy415
Hits: 3425

HEAVU DUTY 365 XS

heavy365
Hits: 3550

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 2259

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 3444

SPORT 365 XS

SPORT365
Hits: 3457

SPORT 320 ENDURO

SPORT320
Hits: 3453

SPORT 290 ENDURO

SPORT290
Hits: 3271

SPORT 250 ENDURO

SPORT250
Hits: 3272

AIR DECK DELUXE 320

AIR320
Hits: 3405

AIR DECK DELUXE 290

air290
Hits: 3261

AIR DECK DELUXE 250

air250
Hits: 3329

AIR DECK DELUXE 220

AIR220
Hits: 3252

ULTRA LIGHT 250

ultra250
Hits: 3298

ULTRA LIGHT 220

ultra220
Hits: 3220

DINGHY 240

DINGHY240
Hits: 3537

DINGHY 200

DINGHY200
Hits: 3307