kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

HEAVY DUTY 315XS

heavy415
Hits: 3068

HEAVU DUTY 365 XS

heavy365
Hits: 3251

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 1910

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 3137

SPORT 365 XS

SPORT365
Hits: 3131

SPORT 320 ENDURO

SPORT320
Hits: 3101

SPORT 290 ENDURO

SPORT290
Hits: 2935

SPORT 250 ENDURO

SPORT250
Hits: 2934

AIR DECK DELUXE 320

AIR320
Hits: 3063

AIR DECK DELUXE 290

air290
Hits: 2937

AIR DECK DELUXE 250

air250
Hits: 2997

AIR DECK DELUXE 220

AIR220
Hits: 2945

ULTRA LIGHT 250

ultra250
Hits: 2964

ULTRA LIGHT 220

ultra220
Hits: 2945

DINGHY 240

DINGHY240
Hits: 3193

DINGHY 200

DINGHY200
Hits: 2991