kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

HEAVY DUTY 315XS

heavy415
Hits: 3100

HEAVU DUTY 365 XS

heavy365
Hits: 3281

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 1940

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 3164

SPORT 365 XS

SPORT365
Hits: 3160

SPORT 320 ENDURO

SPORT320
Hits: 3129

SPORT 290 ENDURO

SPORT290
Hits: 2964

SPORT 250 ENDURO

SPORT250
Hits: 2960

AIR DECK DELUXE 320

AIR320
Hits: 3091

AIR DECK DELUXE 290

air290
Hits: 2964

AIR DECK DELUXE 250

air250
Hits: 3026

AIR DECK DELUXE 220

AIR220
Hits: 2968

ULTRA LIGHT 250

ultra250
Hits: 2988

ULTRA LIGHT 220

ultra220
Hits: 2968

DINGHY 240

DINGHY240
Hits: 3218

DINGHY 200

DINGHY200
Hits: 3017