kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

HEAVY DUTY 315XS

heavy415
Hits: 1599

HEAVU DUTY 365 XS

heavy365
Hits: 1756

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 686

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 1683

SPORT 365 XS

SPORT365
Hits: 1669

SPORT 320 ENDURO

SPORT320
Hits: 1634

SPORT 290 ENDURO

SPORT290
Hits: 1537

SPORT 250 ENDURO

SPORT250
Hits: 1560

AIR DECK DELUXE 320

AIR320
Hits: 1639

AIR DECK DELUXE 290

air290
Hits: 1540

AIR DECK DELUXE 250

air250
Hits: 1539

AIR DECK DELUXE 220

AIR220
Hits: 1511

ULTRA LIGHT 250

ultra250
Hits: 1564

ULTRA LIGHT 220

ultra220
Hits: 1511

DINGHY 240

DINGHY240
Hits: 1676

DINGHY 200

DINGHY200
Hits: 1557