kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

HEAVY DUTY 315XS

heavy415
Hits: 2486

HEAVU DUTY 365 XS

heavy365
Hits: 2677

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 1382

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 2579

SPORT 365 XS

SPORT365
Hits: 2547

SPORT 320 ENDURO

SPORT320
Hits: 2513

SPORT 290 ENDURO

SPORT290
Hits: 2369

SPORT 250 ENDURO

SPORT250
Hits: 2378

AIR DECK DELUXE 320

AIR320
Hits: 2497

AIR DECK DELUXE 290

air290
Hits: 2364

AIR DECK DELUXE 250

air250
Hits: 2399

AIR DECK DELUXE 220

AIR220
Hits: 2374

ULTRA LIGHT 250

ultra250
Hits: 2394

ULTRA LIGHT 220

ultra220
Hits: 2362

DINGHY 240

DINGHY240
Hits: 2599

DINGHY 200

DINGHY200
Hits: 2401