kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

HEAVY DUTY 315XS

heavy415
Hits: 1020

HEAVU DUTY 365 XS

heavy365
Hits: 1161

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 229

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 1112

SPORT 365 XS

SPORT365
Hits: 1076

SPORT 320 ENDURO

SPORT320
Hits: 1058

SPORT 290 ENDURO

SPORT290
Hits: 955

SPORT 250 ENDURO

SPORT250
Hits: 999

AIR DECK DELUXE 320

AIR320
Hits: 1064

ULTRA LIGHT 250

ultra250
Hits: 999

ULTRA LIGHT 220

ultra220
Hits: 953

DINGHY 240

DINGHY240
Hits: 1065

DINGHY 200

DINGHY200
Hits: 990