kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

HEAVY DUTY 315XS

heavy415
Hits: 2645

HEAVU DUTY 365 XS

heavy365
Hits: 2854

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 1527

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 2755

SPORT 365 XS

SPORT365
Hits: 2708

SPORT 320 ENDURO

SPORT320
Hits: 2677

SPORT 290 ENDURO

SPORT290
Hits: 2522

SPORT 250 ENDURO

SPORT250
Hits: 2530

AIR DECK DELUXE 320

AIR320
Hits: 2650

AIR DECK DELUXE 290

air290
Hits: 2516

AIR DECK DELUXE 250

air250
Hits: 2555

AIR DECK DELUXE 220

AIR220
Hits: 2529

ULTRA LIGHT 250

ultra250
Hits: 2545

ULTRA LIGHT 220

ultra220
Hits: 2518

DINGHY 240

DINGHY240
Hits: 2755

DINGHY 200

DINGHY200
Hits: 2558