kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

HEAVY DUTY 315XS

heavy415
Hits: 2119

HEAVU DUTY 365 XS

heavy365
Hits: 2292

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 1112

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 2220

SPORT 365 XS

SPORT365
Hits: 2198

SPORT 320 ENDURO

SPORT320
Hits: 2139

SPORT 290 ENDURO

SPORT290
Hits: 2044

SPORT 250 ENDURO

SPORT250
Hits: 2055

AIR DECK DELUXE 320

AIR320
Hits: 2139

AIR DECK DELUXE 290

air290
Hits: 2039

AIR DECK DELUXE 250

air250
Hits: 2044

AIR DECK DELUXE 220

AIR220
Hits: 2044

ULTRA LIGHT 250

ultra250
Hits: 2063

ULTRA LIGHT 220

ultra220
Hits: 2022

DINGHY 240

DINGHY240
Hits: 2207

DINGHY 200

DINGHY200
Hits: 2063