kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

HEAVY DUTY 315XS

heavy415
Hits: 1207

HEAVU DUTY 365 XS

heavy365
Hits: 1348

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 356

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 1284

SPORT 365 XS

SPORT365
Hits: 1262

SPORT 320 ENDURO

SPORT320
Hits: 1235

SPORT 290 ENDURO

SPORT290
Hits: 1141

SPORT 250 ENDURO

SPORT250
Hits: 1170

AIR DECK DELUXE 320

AIR320
Hits: 1236

AIR DECK DELUXE 290

air290
Hits: 1152

AIR DECK DELUXE 250

air250
Hits: 1152

AIR DECK DELUXE 220

AIR220
Hits: 1119

ULTRA LIGHT 250

ultra250
Hits: 1173

ULTRA LIGHT 220

ultra220
Hits: 1117

DINGHY 240

DINGHY240
Hits: 1263

DINGHY 200

DINGHY200
Hits: 1161