kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

HEAVY DUTY 315XS

heavy415
Hits: 1732

HEAVU DUTY 365 XS

heavy365
Hits: 1893

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 797

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 1823

SPORT 365 XS

SPORT365
Hits: 1815

SPORT 320 ENDURO

SPORT320
Hits: 1767

SPORT 290 ENDURO

SPORT290
Hits: 1669

SPORT 250 ENDURO

SPORT250
Hits: 1693

AIR DECK DELUXE 320

AIR320
Hits: 1778

AIR DECK DELUXE 290

air290
Hits: 1672

AIR DECK DELUXE 250

air250
Hits: 1669

AIR DECK DELUXE 220

AIR220
Hits: 1650

ULTRA LIGHT 250

ultra250
Hits: 1698

ULTRA LIGHT 220

ultra220
Hits: 1644

DINGHY 240

DINGHY240
Hits: 1813

DINGHY 200

DINGHY200
Hits: 1692