kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

HEAVY DUTY 315XS

heavy415
Hits: 1963

HEAVU DUTY 365 XS

heavy365
Hits: 2129

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 983

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 2053

SPORT 365 XS

SPORT365
Hits: 2034

SPORT 320 ENDURO

SPORT320
Hits: 1985

SPORT 290 ENDURO

SPORT290
Hits: 1882

SPORT 250 ENDURO

SPORT250
Hits: 1904

AIR DECK DELUXE 320

AIR320
Hits: 1985

AIR DECK DELUXE 290

air290
Hits: 1879

AIR DECK DELUXE 250

air250
Hits: 1881

AIR DECK DELUXE 220

AIR220
Hits: 1873

ULTRA LIGHT 250

ultra250
Hits: 1906

ULTRA LIGHT 220

ultra220
Hits: 1861

DINGHY 240

DINGHY240
Hits: 2029

DINGHY 200

DINGHY200
Hits: 1906