kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

HEAVY DUTY 315XS

heavy415
Hits: 1352

HEAVU DUTY 365 XS

heavy365
Hits: 1492

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 473

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 1430

SPORT 365 XS

SPORT365
Hits: 1406

SPORT 320 ENDURO

SPORT320
Hits: 1380

SPORT 290 ENDURO

SPORT290
Hits: 1289

SPORT 250 ENDURO

SPORT250
Hits: 1311

AIR DECK DELUXE 320

AIR320
Hits: 1383

AIR DECK DELUXE 290

air290
Hits: 1294

AIR DECK DELUXE 250

air250
Hits: 1294

AIR DECK DELUXE 220

AIR220
Hits: 1263

ULTRA LIGHT 250

ultra250
Hits: 1317

ULTRA LIGHT 220

ultra220
Hits: 1261

DINGHY 240

DINGHY240
Hits: 1412

DINGHY 200

DINGHY200
Hits: 1304