kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

HEAVY DUTY 315XS

heavy415
Hits: 2794

HEAVU DUTY 365 XS

heavy365
Hits: 2994

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 1658

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 2904

SPORT 365 XS

SPORT365
Hits: 2864

SPORT 320 ENDURO

SPORT320
Hits: 2822

SPORT 290 ENDURO

SPORT290
Hits: 2664

SPORT 250 ENDURO

SPORT250
Hits: 2674

AIR DECK DELUXE 320

AIR320
Hits: 2792

AIR DECK DELUXE 290

air290
Hits: 2661

AIR DECK DELUXE 250

air250
Hits: 2708

AIR DECK DELUXE 220

AIR220
Hits: 2670

ULTRA LIGHT 250

ultra250
Hits: 2686

ULTRA LIGHT 220

ultra220
Hits: 2666

DINGHY 240

DINGHY240
Hits: 2906

DINGHY 200

DINGHY200
Hits: 2698