kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

HEAVY DUTY 315XS

heavy415
Hits: 2295

HEAVU DUTY 365 XS

heavy365
Hits: 2477

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 1239

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 2405

SPORT 365 XS

SPORT365
Hits: 2361

SPORT 320 ENDURO

SPORT320
Hits: 2309

SPORT 290 ENDURO

SPORT290
Hits: 2204

SPORT 250 ENDURO

SPORT250
Hits: 2211

AIR DECK DELUXE 320

AIR320
Hits: 2305

AIR DECK DELUXE 290

air290
Hits: 2190

AIR DECK DELUXE 250

air250
Hits: 2217

AIR DECK DELUXE 220

AIR220
Hits: 2207

ULTRA LIGHT 250

ultra250
Hits: 2221

ULTRA LIGHT 220

ultra220
Hits: 2193

DINGHY 240

DINGHY240
Hits: 2399

DINGHY 200

DINGHY200
Hits: 2224