kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

HEAVY DUTY 315XS

heavy415
Hits: 1473

HEAVU DUTY 365 XS

heavy365
Hits: 1617

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 575

SPORT 415 XS

SPORT415
Hits: 1551

SPORT 365 XS

SPORT365
Hits: 1532

SPORT 320 ENDURO

SPORT320
Hits: 1500

SPORT 290 ENDURO

SPORT290
Hits: 1408

SPORT 250 ENDURO

SPORT250
Hits: 1434

AIR DECK DELUXE 320

AIR320
Hits: 1505

AIR DECK DELUXE 290

air290
Hits: 1411

AIR DECK DELUXE 250

air250
Hits: 1415

AIR DECK DELUXE 220

AIR220
Hits: 1385

ULTRA LIGHT 250

ultra250
Hits: 1437

ULTRA LIGHT 220

ultra220
Hits: 1379

DINGHY 240

DINGHY240
Hits: 1533

DINGHY 200

DINGHY200
Hits: 1428