kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

MASTER 530 C

master530c1
Hits: 1420

TEMPEST 530 RD

tempest530rd1
Hits: 1418

TEMPEST 500 RS

tempest530rs1
Hits: 1440

TEMPEST 500

tempest5002
Hits: 1484

TEMPEST 450RS

tempest450rs1
Hits: 1449

TEMPEST 450RG

tempest450rg4
Hits: 1470

ALEXANDER 480RS

alexander480rs
Hits: 1367

ALEXANDER 480RD

alexander480rd1
Hits: 1320

ALEXANDER 460

alexander4601
Hits: 1356

ALEXANDER 440

alexander4401
Hits: 1447

MASTER 470

master470a
Hits: 1188

MASTER 440

master440a1
Hits: 1299