kentro thallasis

semex   logo-kentro-07

MASTER 530 C

master530c1
Hits: 2219

TEMPEST 530 RD

tempest530rd1
Hits: 27

TEMPEST 500 RS

tempest530rs1
Hits: 2535

TEMPEST 500

tempest5002
Hits: 2586

TEMPEST 450RS

tempest450rs1
Hits: 2307

TEMPEST 450RG

tempest450rg4
Hits: 32

ALEXANDER 480RS

alexander480rs
Hits: 2169

ALEXANDER 480RD

alexander480rd1
Hits: 2115

ALEXANDER 460

alexander4601
Hits: 2152

ALEXANDER 440

alexander4401
Hits: 28

MASTER 470

master470a
Hits: 2021

MASTER 440

master440b
Hits: 2132