ΟΔΗΓΙΕΣ

Το παρόν πιστοποιητικό έχει ισχύ για ένα (1) έτος.

Προϋποθέσεις ισχύς πιστοποιητικού:

1. Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον ανά 15 ημέρες.

2. Ο κινητήρας κατά την λειτουργία του θα πρέπει να τροφοδοτείται με φρέσκα και καθαρά καύσιμα που να μην παραμένουν παραπάνω από δύο (2) μήνες αποθηκευμένα στο δοχείο καυσίμου του κινητήρα. Tο δοχείο καυσίμου να μην είναι εκτεθειμένο στο περιβάλλον.

3. Ο κινητήρας κατά την λειτουργία του από την πρώτη στιγμή θα πρέπει να τροφοδοτείται με πλούσιο νερό και σε συνθήκες θάλασσας, αλλά και κατά το ξέπλυμα του κινητήρα με τις πλύστρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το ξέπλυμα οι πλύστρες πρέπει να εφαρμόζουν καλά στις σήτες εισαγωγής νερού και η πίεση νερού στο δίκτυο να μην είναι λιγότερη των 8 BAR.

4. Τα παρελκόμενα εξαρτήματα που εξυπηρετούν την λειτουργία του κινητήρα να είναι σε καλή κατάσταση και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες. (Δοχείο καυσίμου, γραμμή καυσίμου, μπαταρία, καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος, ντίζες μετάδοσης, χειριστήρια, μηχανισμοί διεύθυνσης, όργανα, κ.λ.π.).

5. Ο έλικας του κινητήρα να είναι σε καλή κατάσταση και να αποφεύγεται η κρούση και η καταστροφή του.

 

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δεν πραγματοποιούνται από τον χρήστη το παρόν πιστοποιητικό δεν έχει ισχύ.

O πάροχος του πιστοποιητικού θα πρέπει να ενημερωθεί από τον χρήστη.