Αυτός ο διαδικτυακός τόπος είναι πνευματική περιουσία της εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ – Ηλίας Βουλγαράκης και ΣΙΑ Ο.Ε.
Ως εκ ετούτου το περιεχόμενο, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα, οι πληροφορίες και τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που περιέχονται σε αυτόν προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοσμένων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τα εμπορικά σήματα, οι επωνυμίες και οι φωτογραφίες των προϊόντων που αντιπροσωπεύει η εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ εκ μέρους τρίτων υπόκεινται στην πνευματική τους περιουσία και είναι υπεύθυνοι για αυτά.
Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση των παραπάνω στοιχείων.
Η απαγόρευση αυτή ισχύει στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί έγγραφη συναίνεση της εταιρείας για οποιαδήποτε χρήση τους.